Oferta dystanse

Jesteśmy producentem plastikowych podkładek dystansowych pod zbrojenie poziome stropów oraz nadproży. Produkowane przez nas dystanse stosuje się przy zalewaniu stropów lub nadproży betonem, aby zapewnić równomierne rozłożenie prętów zbrojeniowych na tej samej wysokości od desek szalunkowych.

Produkujemy dwa rodzaje dystansów do zbrojenia:

1) Dystans w kształcie litery X – podkładki tego typu cechuje duża uniwersalność – pasują do prętów zbrojeniowych o różnej średnicy : 8, 10, 14 oraz 16 mm oraz pozwalają na uzyskanie otuliny betonowej o grubości 25 lub 28 mm.

Dystans budowlany typu X
Dystans budowlany typu X

2) Dystans budowlany w kształcie klocka – pasuje do prętów o średnicy do 16 mm i pozwala na stopniowanie grubości otuliny betonowej od 25 mm w górę: 50, 75, 100 mm poprzez składanie podstawek jedna w drugą.

Dystans budowlany typu klocek
Dystans budowlany typu klocek

Wszystkie produkowane przez nas dystanse budowlane spełniają wymogi Polskiej Normy PN-B-03264 Styczeń 1999 “Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, Obliczenia statyczne i projektowanie, punkt 8.1.1.2 Otulenie prętów zbrojenia”.