Polityka Jakości

Jesteśmy firmą specjalizującą się w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Wychodząc naprzeciw wymaganiom branży, naszym Klientom możemy zaoferować najnowsze technologie, realizację zleceń na nowoczesnych, sterowanych numerycznie maszynach, z pełnym osprzętem i automatyką. Zlecenia realizujemy terminowo z zachowaniem stabilnego, wymaganego przez klienta poziomu jakości.
Naszym atutem jest doświadczenie w przetwórstwie różnych rodzajów tworzyw sztucznych i różnych form surowca (granulat, regranulat, przemiał) a także w różnych technologiach.

Zobowiązujemy się do:

  • przestrzegania obowiązujących wymagań określonych przez Klienta,
  • świadczenia swych usług przy wykorzystaniu najlepszych, ekonomicznie uzasadnionych technologii, zapewniających spełnienie oczekiwań Klienta,
  • ciągłego podnoszenia jakości wykonywanych usług, co przyczyni się do wzrostu satysfakcji naszych Klientów,
  • podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników,
  • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością,
  • zaangażowania kierownictwa w realizację niniejszej Polityki.

Polityka Jakości jest dostępna, okresowo przeglądana oraz weryfikowana.